نوشته‌ها

سخت ترین مسابقه: زنده ماندن به عنوان یک ورزشکار نیمه حرفه ای

سخت ترین مسابقه: زنده ماندن به عنوان یک ورزشکار نیمه حرفه ای رقابت های ورزشی همیشه از کانال های حرفه ای پیروی نکرده اند. زمانی که جنبش المپیک مدرن پایه گذاری شد، تصمیم گرفته شد که ورزشکاران «غیرحرفه ای» و بدون جوایز نقدی باشند. این اقدام تا زمانی که به تدریج بین دهه 1970 و […]