نوشته‌ها

6 کلید مهم هنگام رفتن به تور و اردوهای فوتبال

6 کلید مهم هنگام رفتن به تور و اردوهای فوتبالمشاوره مربیگریتوسط سایت آموزشی آکادمی فوتبال و متمم یادگیری مربیان آکادمی فوتبالتوصیه هایی را در مورد مواردی که در سفر با باشگاه خود باید در نظر بگیرید به اشتراک گذاشته ایم. سفر دور با تیم خود – چه در یک سفر طولانی و چه در خارج […]