نوشته‌ها

با نقاط قوت خود یا فلسفه خود فوتبال بازی می کنید؟

با نقاط قوت خود بازی کنید – یا فلسفه خود؟مشاوره مربیگریتوسط سعید رنجبر مربی آکادمی فوتبال درفک البرزجک هیزلدن می گوید به این سوال پاسخ دهید و پتانسیل تیم خود را باز کنید شما سناریو را می دانید. شما به تازگی تیم جدیدی را به عنوان مربی یا مدیر انتخاب کرده اید و اولین کاری […]