نوشته‌ها

تسلط بر اصول اولیه (تمرینات بازی در زمین های کوچک)

تمرین 1: تسلط بر اصول اولیهگرم کردن فوتبالتوسط سعید رنجبراین جلسه تمرینی دریافت، پاس، چرخش و ارتباط را معرفی می کند. چرا از این تمرین فوتبال استفاده می کنیم: این تمرین برای کار بر روی مجموعه مهارت‌های ساده بدون مخالفت، قبل از رفتن به ایده‌های پیچیده‌تر عالی است. برپایی این تمرین فوتبال: بازیکنان را به […]

6 کلید مهم هنگام رفتن به تور و اردوهای فوتبال

6 کلید مهم هنگام رفتن به تور و اردوهای فوتبالمشاوره مربیگریتوسط سایت آموزشی آکادمی فوتبال و متمم یادگیری مربیان آکادمی فوتبالتوصیه هایی را در مورد مواردی که در سفر با باشگاه خود باید در نظر بگیرید به اشتراک گذاشته ایم. سفر دور با تیم خود – چه در یک سفر طولانی و چه در خارج […]

کارتیمی در فوتبال میتواند باعث به حقیقت پیوستن رویا شود

کارتیمی در فوتبال میتواند باعث به حقیقت پیوستن رویا شود مشاوره مربیگریتوسط سایت آموزشی آکادمی فوتبالهمانطور که سر الکس فرگوسن یک بار گفت، اگر استعداد به سختی کار نکند، سخت کوشی استعداد را شکست می دهد – و این مفهوم واحدهای فشرده است که زیربنای تیم های موفق است. کار گروهی به چه معناست؟ موفقیت […]

شکستن برای گلزنی به حریف

شکستن برای گلتمرینات فوتبالتوسط سعید رنجبر مربی فوتبال پایه و جواناناز این فعالیت سریع استفاده کنید تا به بازیکنان هجومی تیم خود کمک کنید تا مدافعان را دریبل کنند و سپس به سمت دروازه شوت کنند. چرا از این تمرین فوتبال استفاده کنید: این بازی سریع هوشیاری بازیکنان را تشویق می کند و آنها را […]