نوشته‌ها

بازی در زمین های کوچک در تمرینات فوتبال: پرس از جلو

بازی در زمین های کوچک SSG و پرسینگ از جلوتوسط سعید رنجبراین جلسه آگاهی و توانایی بازیکنان را برای فشار دادن مطمئن به عنوان یک واحد توسعه می دهد. در زیر میتوانید دو مطلب مرتبط با این موضوع را ملاحظه کنید. تمرینات گرم کردن در فوتبال: از جلو پرس کنید تمرینات روز فوتبال: تمرین پرس […]