نوشته‌ها

بازی در زمین های کوچک (تسلط بر اصول اولیه) Small-sided game: Mastering the basics

بازی در زمین های کوچک: تسلط بر اصول اولیهبازی های کوچکتوسط سعید رنجبراین جلسه تمرینی دریافت، پاس، چرخش و ارتباط را معرفی می کند. چرا از این تمرین فوتبال استفاده می کنیم: این پیشرفت به بازیکنان اجازه می دهد تا از مهارت های جدید خود در یک سناریوی بازی مانند استفاده کنند. برپایی این تمرین […]

آرایش تیمی در فوتبال چیست (درک بهتر آرایش تیمی در فوتبال)

آرایش در فوتبال چیستمشاوره مربیگریتوسط سعید رنجبر مربی آکادمی فوتبال درفک البرزاز یک 1-2-1 ساده در حالت پنج نفره گرفته تا استراتژی های پیچیده در سطح نخبگان، سعید رنجبر مربی فوتبال پایه و استعدادیاب فوتبال در استان البرز، اصول اولیه انتخاب و سپس استفاده از یک شکل تیمی را توضیح می دهد. شکل گیری یک […]